Integritetspolicy är av stor betydelse för alla företag. Westone Audio följer strikt den nödvändiga integritetspolicyn. Integritetspolicyn gäller för företaget Westone Audio som är en del av Stengo BV och driver webbplatserna: Westoneaudio.eu


Om vår integritetspolicy

Stengo BV bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast de uppgifter vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och behandlar den information vi samlar in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål. Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster från Stengo BV som finns tillgängliga på den. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 10/12/2019, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka förhållanden, om några, dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter från missbruk och vilka rättigheter du har i förhållande till de personuppgifter du lämnar till oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.


Om databehandlingen

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vem uppgifterna kan ses.


Webshop programvara

Shopify: Vår butik är utvecklad med programvara från Shopify. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för våra tjänster delas med denna part. Shopify har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Baserat på det avtal vi har med dem är Shopify skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar användning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Shopify är en certifierad processor av kreditkortsdata. Shopify använder cookies för att samla in teknisk information om din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras. Shopify förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen företagsgrupp för att ytterligare förbättra sina tjänster. Shopify tar hänsyn till gällande lagliga lagringsperioder för (personlig) data. EU/US Privacy Shield gäller, dina uppgifter kan komma att behandlas i USA.


E-post och e-postlistor

Shopify: Vår webbplats använder Shopify, en tredjepartstjänst som hanterar e-posttrafik som kommer från vår webbplats och sändning av eventuella nyhetsbrev. Alla bekräftelsemail du får från vår webbplats och webbformulär skickas via Yourhostings servrar. Yourhosting kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats ser du länken "avsluta prenumeration". Om du klickar på detta kommer du inte längre att få e-post från vår hemsida. Detta kan allvarligt minska funktionaliteten på vår webbplats! Dina personuppgifter lagras säkert av Shopify. Shopify använder cookies och annan internetteknik som ger insikt om huruvida e-postmeddelanden öppnas och läses. Shopify förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och att dela information med tredje part för detta ändamål.

Yourhosting: Vi använder Yourhostings tjänster för vår vanliga affärs-e-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. Yourhosting har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik som konfidentiell.

 

Betalningsprocessorer

Mollie: För att hantera (en del av) betalningarna i vår butik använder vi Mollie plattform. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsort samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att i detta sammanhang dela (anonymiserad) data med tredje part. Alla ovanstående skyddsåtgärder gällande skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster som det anlitar tredje part för. Mollie kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder.

Klarna: För att hantera (en del av) betalningarna i vår webbutik använder vi Klarnas plattform. Klarna behandlar ditt namn, adress och bostadsuppgifter samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Klarna har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Klarna förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och i detta sammanhang (anonymiserad) data att dela med tredje part. Vid ansökan om anstånd med betalning (kreditmöjlighet) delar Klarna personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovanstående garantier gällande skydd av dina personuppgifter gäller även för de delar av Klarnas tjänst som de anlitar tredje part för. Klarna kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder.


Shopify: För att hantera (en del av) betalningarna i vår butik använder vi Shopifys plattform. Shopify behandlar ditt namn, adress och bostadsort och din betalningsinformation som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Shopify har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Shopify förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och, i detta sammanhang, att dela (anonymiserad) data med tredje part. Shopify delar personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut vid en ansökan om uppskjuten betalning (kreditfacilitet). Alla ovan nämnda skyddsåtgärder avseende skyddet av dina personuppgifter gäller även de delar av Shopifys tjänster som det anlitar tredje part för. Shopify behåller inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt de lagliga tidsgränserna.


Omdömen

WebwinkelKeur: Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeur-plattformen. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur måste du ange namn och e-postadress. WebwinkelKeur delar denna information med oss ​​så att vi kan länka recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar även ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att ge en förklaring av din recension. Om vi ​​inbjuder dig att lämna en recension delar vi ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur. De använder denna information i det enda syftet att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att använda tredje part för tillhandahållande av tjänster, för detta har vi gett tillstånd till WebwinkelKeur. Alla ovanstående garantier gällande skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten som WebwinkelKeur anlitar tredje part för.

 

Frakt och logistik

PostNL: När du gör en beställning hos oss är vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsortsinformation med PostNL. PostNL använder dessa uppgifter enbart i syfte att verkställa avtalet. Om PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

DHL: Om du lägger en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder DHLs tjänster för att utföra leveranser. Detta kräver att vi delar ditt namn, adress och bostadsortsinformation med DHL. DHL använder endast dessa uppgifter i syfte att genomföra avtalet. I händelse av att DHL anlitar underleverantörer gör DHL även dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.


Fakturering och redovisning

Afas: Vi använder Afas tjänster för vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress, bostadsort och information om din beställning. Dessa uppgifter används för att administrera försäljningsfakturor. Dina personuppgifter överförs och lagras på ett skyddat sätt. Afas är skyldig att upprätthålla konfidentialitet och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Afas använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.


Externa försäljningskanaler

Syfte med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen.

Vi använder dina uppgifter uteslutande i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar data med oss ​​och vi använder dessa uppgifter - annat än på din begäran - för att kontakta dig vid ett senare tillfälle, kommer vi att be dig uttryckligt tillstånd att göra det. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part annat än för att uppfylla redovisnings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna till konfidentialitet i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.


Data samlas in automatiskt

Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.


Samarbete med skatte- och brottsutredningar

I tillämpliga fall kan Stengo enligt lag vara skyldig att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att göra motstånd inom de möjligheter som lagen erbjuder.


Förvaringsperioder

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som du är vår kund. Det innebär att vi kommer att behålla din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att tolka detta som en begäran att glömma. Vi är enligt tillämpliga administrativa krav skyldiga att behålla fakturor som innehåller dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter under den tillämpliga perioden. Medarbetarna har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi tagit fram som ett resultat av ditt uppdrag. Dina rättigheter Enligt tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk skickar vi i princip endast kopior och utskrifter av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du till exempel vill få uppgifterna till en annan e-postadress eller per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi håller register över behandlade förfrågningar, i fallet med en glömsförfrågan administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla utskrifter och kopior av data i det maskinläsbara dataformat som vi använder inom våra system. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter felaktigt.

 

Inspektionsrätt

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de processorer som innehar dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dessa uppgifter, till den e-postadress som vi känner till.


Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig rättade. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på den e-postadress som vi känner till om att uppgifterna har justerats.


Rätt till begränsning av bearbetning

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som hänför sig till din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du häver begränsningen.


Rätt till överförbarhet

Du har alltid rätt att få de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig, till den e-postadress som vi känner till, kopior eller utskrifter av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller har behandlat för vår räkning av andra processorer eller tredje parter. Med all sannolikhet kommer vi inte längre att kunna fortsätta tillhandahålla tjänster i ett sådant fall, eftersom en säker sammankoppling av datafiler då inte längre kan garanteras.


Invändningsrätt och andra rättigheter

Du har rätt att, i lämpliga fall, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Stengo. Om du invänder kommer vi omedelbart att upphöra med databehandlingen i väntan på att din invändning har lösts. Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) tillgängliga för dig och sedan upphöra behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att det gör det, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.


Cookies

Google Analytics: Via vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna processor kan enligt tillämpliga lagar och förordningar krävas för att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi samlar in information om dina surfvanor och delar denna data med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på Internet. Google använder denna information för att erbjuda bland annat riktade annonser (Adwords) och andra Googles tjänster och produkter.

Tredjepartscookies I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies anges detta i denna sekretesspolicy.


Förändringar i sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn påverkar hur vi behandlar uppgifter som redan samlats in om dig kommer vi att meddela dig via e-post.


Kontaktuppgifter

Stengo BV

De Nieuwe Erven 3

5431 NV, Cuijk

Nederländerna

T +31 85-048 88 16

E info@westoneaudio.eu

Cookie-inställningarna på denna webbplats är inställda på att "tillåta alla cookies" för att ge dig den allra bästa upplevelsen. Klicka på acceptera cookies för att fortsätta använda webbplatsen.
Du har lyckats prenumerera!
Det här e-postmeddelandet har registrerats